Informatii GeneraleServiciiLocalizare / ContactEnglish

Bine ati venit!


Am realizat acest site pentru a veni in sprijinul dvs, aducandu-va un pachet minim de informatii despre activitatea notariala, serviciile oferite, precum si modul in care ne puteti gasi.

Ce reprezinta un notar?

Notarul este un liber profesionist, avand statutul unei functii autonome, un reprezentant neutru al intereselor clientilor sai, un consilier nepartinitor pentru chestiuni juridice complexe, indeplinind totodata un serviciu de interes public prin intocmirea actelor de autoritate publica. Legea notarilor publici si a activitatii notariale, nr. 36/1995 stabileste ca "activitatea notariala asigura persoanelor fizice si juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum si exercitiul drepturilor si ocrotirea intereselor, in conformitate cu legea" (art. 1).

^inapoi sus^

Ce inseamna activitatea notariala?

 • acordarea de consultatii juridice in materie notariala
 • participarea, in calitate de specialisti desemnati de parti, la pregatirea si intocmirea unor acte juridice cu caracter notarial.
 • redactarea inscrisurilor cu continut juridic, la solicitarea partilor
 • autentificarea inscrisurilor redactate de notarul public, de parte personal sau de avocat
 • procedura succesorala notariala
 • certificarea unor fapte, in cazurile prevazute de lege
 • legalizarea semnaturilor de pe inscrisuri, a specimenelor de semnatura, precum si a sigiliilor
 • darea de data certa inscrisurilor prezentate de parti
 • primirea in depozit a inscrisurilor si documentelor prezentate de parti
 • actele de protest al cambiilor, al biletelor de ordin si al cecurilor
 • legalizarea copiilor de pe inscrisuri
 • efectuarea si legalizarea traducerilor
 • eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a intocmit notarul
 • orice alte operatiuni prevazute de lege

  ^inapoi sus^

De ce trebuie sa apelez la un notar?

Deoarece:

 • Ca specialist acorda consultanta partilor, pe care le sfatuieste sa aleaga calea optima pentru realizarea intereselor lor in litera si spiritul legii.
 • Notarul are obligativitatea sa verifice legalitatea si corectitudinea actului incheiat prin vointa partilor, scutindu-va de consecintele incheierii unui act cu incalcarea legii si care nu-si poate produce efectele dorite de parti.
 • Actul autentificat de notarul public care constata o creanta certa si lichida are putere de titlu executoriu la data exigibilitatii acesteia. In lipsa actului original, titlul executoriu il poate constitui duplicatul sau copia legalizata de pe exemplarul din arhiva notarului public. Investirea acestui titlu executoriu cu formula executorie in conformitate cu prevederile codului de procedura civila asigura satisfacerea rapida a creantei creditorului scutindu-l de un posibil proces lung si costisitor.
 • Deoarece notarul efectueaza pentru parti serviciile de publicitate imobiliara (obtinere de extrase de carte funciara de autentificare, inscrierea dreptului de proprietate si/sau a celorlalte drepturi reale dobandite de parti, etc) garantand astfel siguranta tranzactiilor.

  ^inapoi sus^

Acte necesare

Dezbateri succesorale (mosteniri)

 • Anexa I (eliberata de Primaria localitatii unde defunctul a avut ultimul domiciliu, pe baza certificatului de deces in original)
 • Certificatul de deces, in original si copie
 • Certificatele de nastere (si casatorie, unde este cazul) ale succesorilor, in original si copie
 • Actele de identitate ale succesorilor (Buletin / Carte / Adeverinta de identitate), doar in original
 • Actele de proprietate asupra bunurilor ce au au ramas de la defunct, original si copie (bunuri imobile, certificat de actionar, loc de veci, bani la banca / CEC, autoturism etc)
 • Testament (daca este cazul), in copie si original

Testamente

 • Actul de identitate al testatorului - persoana care lasa testamentul (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport)
 • Actul de identitate al legatarului - persoana in favoarea careia se lasa testamentul (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport)
 • Actul de proprietate asupra bunurilor ce sunt lasate prin testament

Contracte de vanzare - cumparare / donatie / schimb / intretinere, contracte de partaj / lotizare / alipire, contracte de ipoteca, gaj, imprumut

 • Actele de proprietate asupra bunului imobil ce face obiectul tranzactiei (titlu de proprietate, contract de vanzare cumparare, contract de donatie, contract de schimb, certificat de mostenitor, contract de construire si imprumut etc.), in original si copie.
 • Actele de identitate ale partilor, in original si copie.
 • Certificat fiscal pe numele proprietarului, din care sa rezulte ca este in evidenta Primariei cu imobilul ce face obiectul tranzactiei si ca nu are datorii (impozit pe cladire sau teren, taxa salubritate, amenzi auto etc.)

Contracte de inchiriere / comodat

1. Comodantul (cel care da lucru spre folosinta) trebuie sa prezinte urmatoarele acte:
 • Actul de identitate ( cartea / buletinul / adeverinta de identitate)
 • Cartea de identitate a autovehiculului sau Certificatul de inmatriculare
 • Actul de proprietate prin care a dobandit autovehiculul (factura, contract de vanzare cumparare etc.)
2. Comodatarul (cel care preia lucrul in folosinta) trebuie sa prezinte urmatoarele acte:
 • Actul de identitate ( cartea / buletinul / adeverinta de identitate)
 • Actele de functionare a persoanei juridice (certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului, codul fiscal sau certificatul unic de inregistrare sau dupa caz autorizatia de functionare)
 • Imputernicire / delegatie prin care persoana care se prezinta in fata notarului public pentru incheierea actului, este indreptatita sa faca acest lucru, reprezentant persoana juridica.

Declaratii autentice, procuri speciale si generale

 • Actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport)
 • Alte acte necesare, dupa specificul solicitarii Dvs

Legalizari de copii ale unor inscrisuri

 • Exemplarul original si doua fotocopii ale actului pentru care se solicita copia legalizata.
 • Actul de identitate al solicitantului (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport)

Legalizari de semnatura

 • Actul de identitate al solicitantului (buletinul de identitate, cartea de identitate, pasaportul)
 • Actul pe care solicitati legalizarea semnaturii, care trebuie sa fie NESEMNAT, in cate exemplare doriti, plus unul care ramane in arhiva biroului notarial.

Legalizarea semnaturii unui traducator

 • Actul de identitate al solicitantului (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport).
 • Documentul tradus in cate exemplare il solicitati, plus unul care ramane in arhiva biroului notarial.

Darea de data certa unor inscrisuri

 • Actul de identitate al solicitantului (buletinul de identitate, cartea de identitate, pasaportul).
 • Actul original NESEMNAT in cate exemplare il solicitati, plus unul pentru arhiva biroului notarial.


Legaturi utile

Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Ministerul Justitiei

Prefectura Brasov

Primaria Brasov
Biroul Notarului Public Antoniu Gramada@ 2008
English