Birou Individual Notarial
Gramada Antoniu

Ce reprezinta un notar?

Notarul este un liber profesionist, avand statutul unei functii autonome, un reprezentant neutru al intereselor clientilor sai, un consilier nepartinitor pentru chestiuni juridice complexe, indeplinind totodata un serviciu de interes public prin intocmirea actelor de autoritate publica. Legea notarilor publici si a activitatii notariale, nr. 36/1995 stabileste ca „activitatea notariala asigura persoanelor fizice si juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum si exercitiul drepturilor si ocrotirea intereselor, in conformitate cu legea” (art. 1).

Ce inseamna activitatea notariala?

 • redactarea înscrisurilor cu conţinut juridic, la solicitarea părţilor;
 • autentificarea înscrisurilor;
 • procedura succesorală notarială;
 • certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege;
 • legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri, a specimenelor de semnătură, precum şi a sigiliilor;
 • darea de dată certă înscrisurilor;
 • primirea în depozit a bunurilor, a înscrisurilor şi a documentelor prezentate de părţi, precum şi a sumelor de bani, a altor bunuri, înscrisuri sau documente găsite cu ocazia inventarului succesoral, în limita spaţiului şi utilităţilor de care dispune biroul notarial;
 • actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin şi al cecurilor;
 • legalizarea copiilor de pe înscrisuri;
 • efectuarea şi legalizarea traducerilor;
 • eliberarea de duplicate de pe actele pe care le-a întocmit;
 • activităţi fiduciare, în condiţiile legii;
 • numirea, în cazurile prevăzute de lege, a custodelui sau a curatorului special;
 • înregistrarea şi păstrarea, în condiţiile legii, a amprentelor dispozitivelor speciale de marcat;
 • certificarea etapelor procedurale ale licitaţiilor şi/sau ale rezultatelor acestora;
 • procedura divorţului, în condiţiile legii;
 • emiterea certificatului european de moştenitor;
 • lichidarea pasivului succesoral, cu acordul tuturor moştenitorilor;
 • emiterea titlurilor executorii notariale;
 • orice alte operaţiuni prevăzute de lege.

De ce trebuie sa apelez la un notar?

 • Ca specialist acorda consultanta partilor, pe care le sfatuieste sa aleaga calea optima pentru realizarea intereselor lor in litera si spiritul legii.
 • Notarul are obligativitatea sa verifice legalitatea si corectitudinea actului incheiat prin vointa partilor, scutindu-va de consecintele incheierii unui act cu incalcarea legii si care nu-si poate produce efectele dorite de parti.
 • Actul autentificat de notarul public care constata o creanta certa si lichida are putere de titlu executoriu la data exigibilitatii acesteia. In lipsa actului original, titlul executoriu il poate constitui duplicatul sau copia legalizata de pe exemplarul din arhiva notarului public. Investirea acestui titlu executoriu cu formula executorie in conformitate cu prevederile codului de procedura civila asigura satisfacerea rapida a creantei creditorului scutindu-l de un posibil proces lung si costisitor.
 • Deoarece notarul efectueaza pentru parti, serviciile de publicitate imobiliara (obtinere de extrase de carte funciara de autentificare, inscrierea dreptului de proprietate si/sau a celorlalte drepturi reale dobandite de parti, etc) garantand astfel siguranta tranzactiilor.