Servicii

1. Servicii in domeniul contractual

(actele translative ale dreptului de proprietate si ale altor drepturi reale ce au ca obiect bunuri mobile sau imobile, inclusiv actele de schimb)

 • contracte de vanzare-cumparare;
 • contracte de schimb imobiliar;
 • contracte de donatie;
 • contracte de intretinere;
 • contracte de renta viagera;
 • acte de partaj de bunuri mobile sau imobile;
 • contracte de imprumut cu sau fara ipoteca;
 • contracte de inchiriere;
 • contracte de garantie imobiliara;
 • antecontracte sau promisiuni bilaterale de vanzare-cumparare;
 • contracte de imprumut de folosinta (comodat) sau de inchiriere de bunuri;
 • contracte de imprumut sau donatie de bani.
 • Conventii de dare in plata
 • Conventii matrimoniale
 • Alipiri/dezlipiri
 • Conventie de instituire a dezmembramintelor dreptului de proprietate (superficie, servitute, uzufruct)

2. Servicii in domeniul comercial

 • redactarea si autentificarea actelor constitutive sau de modificare a societatiilor comerciale (contracte, statute, acte aditionale);
 • consultanta de specialitate, pentru investitorii romani/straini.

3. Servicii in domeniul succesoral

 • dezbateri succesorale finalizate cu eliberarea certificatului de mostenitor sau de legatar;
 • redactarea si autentificarea partajelor(intelegerilor) intre parti;
 • redactarea si autentificarea declaratiilor de acceptare (renuntare) la succesiune;
 • redactarea si autentificarea testamentelor

PROCEDURA SUCCESORALA

Prezentarea documentelor necesare si completarea cererii pentru deschiderea procedurii succesorale (se poate face de catre oricare dintre mostenitori pe baza careia, dupa obtinerea certificatului de inregistrare eliberat de Camera Notarilor Publici,  dosarul este pus pe rolul biroului notarial sesizat

Audierea a 2 martori (persoane care sa il fi cunoscut pe defunct si care sa nu fie rude cu defunctul). Cei 2 martori trebuie sa fie persoane stiutoare de carte, sa fie majori si sa nu fie pusi sub interdictie

Solutionarea (eliberarea certificatului de mostenitor)

In cadrul procedurii succesorale notarul public poate acorda mai multe termene pentru completarea documentelor prezentate.

4. Procuri

 • procuri generale;
 • procuri de conservare si/sau administrare;
 • procuri speciale privind instrainarea de bunuri mobiliare sau imobiliare, ipotecarea de bunuri imobile sau gajarea de bunuri mobile, succesorale, judiciare, de reprezentare la constituirea si modificarea societatilor comerciale sau agricole si pentru dizolvarea sau lichidarea acestora, de reprezentare generala la desfasurarea activitatii societatilor comerciale sau agricole, cu drept de a lua hotarari (drept de vot).

5. Declaratii

 • declaratii privind statutul civil al persoanei (adoptie, casatorie, cetatenie, recunoasterea paternitatii, de schimbare a numelui);
 • declaratii de acceptare a succesiunii;
 • declaratii de renuntare la succesiune;
 • declaratii de notorietate;
 • declaratii privind valorificarea unor drepturi prevazute de legi speciale si de protectie sociala, si anume:
  – ajutor de somaj;
  – ajutor social;
  – obtinerea alocatiei de stat pentru copii;
  – acordarea burselor pentru elevi si studenti;
  – stabilirea sau valorificarea drepturilor fostilor detinuti politici, veteranilor de razboi si a vaduvelor acestora;
  – valorificarea drepturilor persoanelor handicapate.

6. Certificarea unor fapte in cazurile prevazute de lege

Notarul public poate certifica urmatoarele fapte pe care le constata personal:

 • faptul ca o persoana se afla in viata;
 • faptul ca o persoana se afla intr-un anumit loc;
 • faptul ca persoana din fotografie este aceeasi cu persoana care cere certificarea;
 • faptul ca o persoana, ca urmare a unei somatii sau notificari, s-a prezentat sau nu intr-o anumita zi si la o anumita ora la sediul biroului notarial si declaratia acesteia.
 • Rezultatele tombolelor, tragerilor la sorti, concursurilor, loteriilor publicitare organizate de entitati autorizate in conformitate cu acte normative speciale , daca nu sunt date prin lege, in competenta altor organe
 • Certificarea site-urilor, programelor informatice sau a altor produse daca nu sunt date prin lege, in competenta altor organe

 

Notarul public certifica, la cerere, procesele-verbale si hotararile adunarilor generale ale actionarilor sau asociatilor, societatilor comerciale.

7. Legalizarea semnaturilor de pe inscrisuri,
a specimenelor de semnatura, precum si a sigiliilor

Notarul public poate legaliza semnatura partilor numai pe inscrisurile pentru care nu se cere forma autentica, prin lege, ca o conditie de valabilitate a actului.

La cererea partii, notarul public poate legaliza specimenul de semnatura al persoanei care se prezinta personal la sediul biroului notarial si care va semna in fata notarului public.

Pentru legalizarea sigiliului, partea il va prezenta notarului public care, dupa verificare, va intocmi incheierea de legalizare.

8. Dare de data certa inscrisurilor

Inscrisul caruia urmeaza sa i se dea data certa se intocmeste in numarul de exemplare cerut de parte.

Notarul public intocmeste o incheiere in care arata ca s-au indeplinit conditiile esentiale pentru darea de data certa si va indica data (anul, luna, ziua) si ora, daca i se solicita, precum si starea in care se afla inscrisul.

9. Primiri in depozit

Primirea in depozit a inscrisurilor si documentelor prezentate de parti, valori si acte ridicate cu ocazia intocmirii inventarelor succesorale, precum si insemnele de marcat material lemnos din padure.

10. Acte de protest al cambiilor

Actele de protest al cambiilor, cecurilor si al altor titluri la ordin se indeplinesc in conditiile stabilite prin legi speciale.

11. Legalizari copiilor de pe inscrisuri

Notarul public elibereaza copii legalizate dupa inscrisurile originale prezentate de parti, dupa confruntarea copiei cu originalul.

In situatia in care confruntarea copiei cu originalul inscrisului cere o pregatire de specialitate, copia se va elibera numai pe baza confruntarii efectuate de un expert desemnat de notar, potrivit prevederilor legale. In acest caz, incheierea este semnata si de expert.

12. Efectuarea si legalizarea traducerilor

Traducerile de pe inscrisuri se efectueaza de traducatorul atestat potrivit legii, care le va semna, iar notarul public va legaliza semnatura traducatorului.

Legalizarea semnaturii traducatorului se poate face si dupa specimenul de semnatura al acestuia, depus la biroul notarial.

13. Eliberarea de duplicate ale inscrisurilor notariale

La cererea partii, notarul public va elibera un duplicat al unui act original aflat in arhiva sa. In acest scop, notarul public va cita toate partile sau dupa caz, pe succesorii acestora.

Duplicatul va avea aceeasi forta probanta ca si inscrisul original.

14. Traduceri si traducatori

Colaboram cu orice traducator sau birou de traduceri autorizat.
Daca sunteti interesati de traduceri si/sau legalizari de traduceri va rugam sa ne contactati

15. Cadastru, Carte Funciara

Daca aveti de intocmit planuri de situatii si amplasament sau pentru a clarifica o problema legata de aceasta activitate va rugam sa ne contactati. Colaboram cu specialisti avizati in domeniu.

Notarul public are obligaţia legală de a comunica actele intocmite in cadrul biroului notarial la biroul de carte funciară în vederea înscrierii acestora în cartea funciară. La cererea partilor efectuam inscrieri de acte, care nu sunt intocmite in cadrul biroului notarial,  la Cartea Funciara.

Daca aveti lucruri neclare in privinta proprietatilor Dvs nu ezitati sa ne contactati. Veti gasi sprijin si deschidere in limita competentei noastre.

16. Procedura divortului pe cale notariala

Competenta apartine  notarului public cu sediul biroului în circumscriptia judecatoriei în a carei raza teritoriala se afla locul încheierii casatoriei sau ultima locuinta comuna a sotilor (dovedita cu actele de identitate ale soţilor, din care rezultă domiciliul comun sau reşedinţa lor comună, sau, printr-o declaraţie pe propria răspundere acordata, in forma autentică, de catre ambii soti, din care să rezulte ultima lor locuinţă comună, chiar dacă aceasta este diferita fata de cea mentionata în actele de identitate ale soților).

Sotii se prezinta in fata notarului pentru formularea cererii de divort in cuprinsul careia se vor stabili aspecte precum:  numele pe care il va purta fiecare dintre soti dupa desfacerea casatoriei, iar in cazul divortului cu minori – stabilirea locuintei minorului, exercitarea autoritatii părintesti de catre ambii parinti, modalitatea de pastrare a legaturii personale dintre sotului separat de copil si minor, contributia parintilor la cheltuielile de crestere, educare, invatatura si pregatire profesionala a copilului/copiilor. La depunerea cererii, sotii pot fi reprezentati de catre un mandatar, desemnat pe baza unei procuri autentice. Pentru acest prim pas, sotii vor prezenta, in original: certificatul de casatorie, certificatele de nastere, certificatul de nastere al minorului (daca e cazul), procura (daca e cazul) si cartile de identitate.

Dupa implinirea unui termen de reflectie de 30 zile, sotii se prezinta din nou la notar pentru eliberarea certificatului de divort, daca:

 • sotii sunt prezenți, personal  si staruie în cererea de desfacere a căsătoriei;
 • s-a realizat acordul cu privire la autoritatea părintească;
 • sunt de acord cu numele pe care îl vor purta după desfacerea casatoriei si isi menţin celelalte declaraţii date cu ocazia depunerii cererii; niciunul dintre soți nu este pus sub interdicţie si consimtamantul lor este liber si neviciat.

In cazul divortului cu minori, este obligatorie audierea minorului daca acesta a implinit varsta de 10 ani.

Dupa parcurgerea acestor proceduri, notarul elibereaza certificatul de divort, iar in cazul in care exista impedimente, prevazute de lege, notarul emite o dispozitie de respingere si indruma sotii sa se adreseze instantei de judecata.

17. Conventiile Matrimoniale

Exista 3 regimuri matrimoniale consacrate de legislatia noastra si anume: regimul comunităţii legale, regimul comunităţii convenţionale şi regimul separaţiei de bunuri.

Fiecare dintre cele trei regimuri matrimoniale presupune anumite reguli cu privire la dobândirea, administrarea şi dispoziţia veniturilor/bunurilor soţilor, precum şi cu privire la datoriile asumate de catre acestia.

Sotii pot opta pentru alegearea regimului matrimonial la momentul incheierii casatoriei. Conventia matrimoniala se incheie obligatoriu in forma autentica, inainte de incheierea casatoriei si va fi depusa la ofiterul de stare civila la data celebrarii acesteia. Dupa cel putin un an de la incheierea casatoriei, sotii pot, ori de cate ori doresc, sa inlocuiasca regimul matrimonial existent cu un alt regim matrimonial, cu respectarea conditiilor prevazute de lege.

Pentru mai multe informatii nu ezitati sa ne contactati!